Písanie článkov vo všeobecnosti málo ľudí pokladá za náročnú prácu. Avšak aj takýmto spôsobom si viete zarobiť peniaze navyše. Vo všeobecnosti je písanie článkov celkom náročnou prácou, ktorá vyžaduje znalosti a zručnosti. V prvom rade potrebujete znalosti gramatiky, štylistiky a musíte mať bohatú slovnú zásobu. Taktiež ale potrebujete zručnosti v práci s počítačom, kritické hodnotenie informácií a dostatok sebadisciplíny.

Články síce môžu byť na rôzne témy, môžu byť spájané s marketingom, bulvárom, či sa zameriavať na overené štúdie, jedno ich však spája. Ich hlavný ciel je zaujať. Áno, každý článok sa snaží aktívne pritiahnuť čo najväčšiu pozornosť okolia. Práve preto musí byť písaný kreatívne, ale zároveň musí spĺňať aj určité stanovené podmienky. My sa dnes bližšie pozrieme na tvorbu PR článkov a ich funkciu.

Čo sú to PR články?

PR články sú určitou formou reklamnej kampane rozličných spoločností. Slúžia najmä v oblasti marketingu a priťahujú pozornosť potenciálnych zákazníkov. Vďaka tomu sa spoločnosť môže dostať do povedomia viacerých ľudí a tým napredovať rovnako v ekonomike, ako aj popularite.

online marketing

Základom PR článkov je poskytovať informácie o určitej službe, či produkte. Samozrejme sa väčšinou jedná o nenútenú formu a články sa snažia skôr informovať ako vnucovať určité produkty. PR články môžu mať okrem marketingovej aj veľkú čitateľskú hodnotu a môžu vám predať množstvo zaujímavých informácií.

Skratka PR pochádza z anglického „public relations“ čo v preklade znamená vzťahy s verejnosťou. Ide teda o formu, ktorou sa určitá spoločnosť prezentuje pred verejnosťou. Zároveň si buduje vzťahy s okolím, s potenciálnymi zákazníkmi ale tiež aj s konkurenciou. Tento proces je naozaj dlhodobý a väčšie spoločnosti si na PR najímajú aj vlastných ľudí, ktorí úzko špecializujú len na túto oblasť.

Takouto formou teda spoločnosť ponúka informácie pre verejnosť. Je veľmi dôležité aby spoločnosť komunikovala so svojím okolím, poskytovala informácie o svojom fungovaní a prinášala inovácie do procesu svojho rastu. PR sa realizuje napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, PR článkov, či iných moderných foriem marketingu.

Základnou úlohou PR článku je teda osloviť potenciálnych zákazníkov. Taktiež však môžu mať pozitívny vplyv aj na budovanie tímu, či uzatváranie nových a výhodných spoluprác. Písanie PR článkov však môže byť náročné, pokiaľ nemáte dostatok skúseností s marketingom, či s písaním. My vám prinášame ultimátny návod ako postupovať pri vytváraní PR článku.

Ako napísať úspešný PR článok?

V prvom rade treba mať neustále na rozume, že PR článok sa zameriava najmä na to aby upútal pozornosť. Práve preto potrebujeme zvoliť naozaj pútavý názov, či aktuálnu tému. Taktiež je veľmi dôležitá voľba titulného alebo ilustračného obrázku. Ten je často ešte dôležitejší ako samotný nadpis a je prioritné aby bol kvalitný, hodil sa k obsahu textu a taktiež sedel do konceptu celého webu.

Taktiež je veľmi dôležité zvoliť si správne médium pre zverejnenie vášho článku. Zvolené médium by malo byť ideálne pre vaše spektrum potenciálnych zákazníkov a tiež by malo mať dostatočnú kapacitu čitateľov. To vám zaručí, že získate množstvo zákazníkov a tiež sa o vašej spoločnosti dozvie široké spektrum rôznych typov ľudí.

Čo sa týka dĺžky článku, neexistuje ideálna odpoveď na otázku „Aký dlhý by mal byť PR článok?“. Avšak dôležité sú iné aspekty. Pokiaľ napíšete kvalitný článok s naozaj hodnovernými zdrojmi, pútavými informáciami alebo riešeniami konkrétneho problému, ktoré čitateľovi prinesú množstvo úžitku, je to skvelé. Avšak dlhý článok, ktorý nemá žiadnu formu, je nezaujímavý a jedná sa len o chabý pokus o reklamu so stále sa opakujúcimi frázami, zbytočne ste plytvali svojim časom.

čítanie

Ideálna je teda určite prvá možnosť. Ak píšete články už dlhšie, nadobudnete určité zručnosti, ktoré vám umožnia písať články, ktoré budú obsahovať rovnako reklamu ako aj dôležité informácie. Pokiaľ teda dokážete vytvoriť dlhý plnohodnotný článok určite je výhodnejšie rovnako pre čitateľa, ako aj pre vyhľadávač zvoliť túto alternatívu. Pokiaľ však nemáte dostatok podkladov a materiálu na vytvorenie plnohodnotného dlhého článku, siahnite po kratšom, ktorý vystihne všetky potrebné informácie.

Odkazy v rámci PR článku sú veľmi dôležité. Netreba však vkladať len interné odkazy na váš web. Je veľmi dôležité odkazovať aj na iné autoritatívne weby a predovšetkým na hodnoverné zdroje. Tak zaručíte, že váš článok bude zdieľať dôležité a pravdivé informácie, ktoré budú mať pre čitateľov vysokú hodnotu. Pokojne môžete spomenúť aj zahraničné overené štúdie, či iné fakty.

PR články ako reklama

Ako sme už spomenuli, PR články sa najčastejšie používajú na reklamné účely. V súčasnosti ide o jeden z najrozšírenejších typov marketingu s overenou účinnosťou. Spájajú sa priamo aj so SEO optimalizáciou, čím sú atraktívne aj pre vyhľadávače a ponúkajú tak účinný spôsob ako zvýšiť návštevnosť danej webovej lokality.

Je dôležité si tiež uvedomiť, že PR ako reklamný prostriedok, nemá presne stanovenú formu. Práve preto, že zakaždým píšete o niečom inom, zakaždým formu prispôsobujete konkrétnemu článku. Pri vedení PR je tiež potrebné si uvedomiť, že reklama v súčasnosti pohlcuje všetky dostupné zdroje informácií. Valí sa na nás z každej strany, z médií, obchodov, sociálnych sietí a teda aj z rôznych webov. Je preto viac ako dôležité aby váš článok slúžil aj na iný účel ako reklamný.

Obohaťte svojich čitateľov o nové poznatky. Nájdite pre nich zaujímavosti prostredníctvom zaujímavých stránok. Spojte tieto aspekty spolu s ponukou produktu, či služby a zákazníci pochopia, že váš účel nie je len predať ale aj vzdelávať. Vďaka tomu získate omnoho viac ako len vyššiu pozíciu v Google.

Čo sú to PR správy?

PR správy sú aktuálne informácie v rámci internetových novín, ktoré sa zaoberajú problematikou vzťahov s verejnosťou. Zaručujú spoločnostiam možnosť uverejniť svoj článok, prípadne aktuality do novín, pričom zároveň oslovuje svojich potenciálnych zákazníkov. Ako sme už spomenuli, pre spoločnosť je nesmierne dôležité udržovať kontakt s verejnosťou. Uverejňovanie správ v rôznych novinách a iných portáloch je pre komunikáciu s okolím výborným krokom a oceňovanou marketingovou stratégiou.

reklama

Okrem iných médií, kde môžete zdieľať svoje PR články, ako sú bežné magazíny, či blogy internetových obchodov, aj táto forma marketingu má svoje výhody. Vyberte si médium, ktoré vám čo najlepšie umožní osloviť vašu cieľovú skupinu zákazníkov. Zamerajte sa na kvalitu a nie kvantitu. Uverejňujte články síce pravidelne, no neprehlťte trh svojou reklamou.

Držte vysokú kvalitu svojich článkov a komunikujte so svojimi zákazníkmi. Informujte o svojich postupoch, inováciách a aktualitách. Poraďte sa so skúsenými odborníkmi na marketing a vzdelávajte sa v tejto oblasti. Inovujte svoj marketing, grafiku a spolupracujte s viacerými spoločnosťami. Iba tak si viete zaručiť, že vaša firma si vybuduje stabilný základ, ktorý bude viesť k progresívnemu postupu.

PR je sférou, ktorá neustále podlieha novým trendom a výstrelkom. Spoločnosti sa pretekajú a snažia sa svoj marketing odlíšiť a prísť s niečím novým. Pri budovaní úspešnej spoločnosti je reklama veľmi dôležitá, avšak je viac než nutné zaoberať sa aj racionálnou stránkou marketingu. Produkcia reklamy by mala teda nielen neustále napredovať ale ponúkať zákazníkom aj množstvo reálnych informácií z overených a hodnoverných zdrojov. Práve preto je sú PR články výbornou formou marketingu pre rast progresívnej spoločnosti.


Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *