Články sú dnes pre ľudí veľmi dôležitou súčasťou internetového vyhľadávania. Informácie z článkov môžu byť použité na rozličné spektrum činností. Odborné články poslúžia ako kvalitný základ pracovných, či štúdijných projektov. Naopak články, ktoré sú zábavné alebo kreatívne môžu byť výborným zdrojom inšpirácie, motivácie a pobavenia.

Písanie článkov môže byť práve kvôli tomu dosť náročné. Musíte sa zameriavať na množstvo aspektov, ktoré písanie zahŕňa a tiež tvoriť kvalitný obsah. Iba tak môžete zaručiť, že články, ktoré vytvoríte budú mať pre ľudí osoh a preto ich budú vyhľadávať a čítať. Ideálne budú na váš článok upoz Napriek tomu nie všetci ľudia chápu význam názvov ako sú SEO, copywriting, či link building. Základné veci sa môžete naučiť priamo tréningom písania článkov. Okrem toho by ste mali ovládať aj základné aspekty marketingu a už spomínaných stratégií. Spojením týchto dvoch znalostí môžete vytvoriť články a zároveň samotný web, ktorý vám zaručí úspech a vysokú návštevnosť. To vám potom môže zaručiť množstvo ďalších benefitov. orňovať aj svojich známych a tak sa dostanete do povedomia.

Avšak písanie článkov zahŕňa aj iné dôležité súčasti predovšetkým, čo sa týka marketingových stratégií. Ich aplikáciou sa výrazne môže zvýšiť návštevnosť a úspešnosť vášho blogu. Marketingové stratégie predstavujú široké spektrum činností, ktoré pomáhajú vášmu webovému portálu pasívne sa dostať do povedomia.

Napriek tomu nie všetci ľudia chápu význam názvov ako sú SEO, copywriting, či link building. Základné veci sa môžete naučiť priamo tréningom písania článkov. Okrem toho by ste mali ovládať aj základné aspekty marketingu a už spomínaných stratégií. Spojením týchto dvoch znalostí môžete vytvoriť články a zároveň samotný web, ktorý vám zaručí úspech a vysokú návštevnosť. To vám potom môže zaručiť množstvo ďalších benefitov.

Články tiež môžeme rozdeliť do mnohých kategórií podľa ich obsahu alebo cieľa. Môže ísť napríklad o platformu, ktorá slúži na zdieľanie vašich osobných názorov,či firemných postojov. Taktiež je rozdiel pokiaľ je pre vás blog zdrojom príjmu alebo len koníček. Medzi veľmi obľúbené formy písania patrí copywriting.

články

Ako písať články?

Či už sa chystáte na písanie PR článkov za účelom reklamy alebo písanie kreatívnych textov, existujú všeobecné pravidlá, ktoré by ste mali dodržiavať. Predovšetkým ide o pravidlá v rámci korekcie, členenia a rozdelenia textu. Články okrem kvalitného obsahu potrebujú aj gramatický a štylistický kvalitný základ.

 1. Pútavý nadpis a inšpiratívna téma. To sú základné predpoklady pre vznik kvalitného článku. Zameriavajte sa na aktuálne témy a vytvárajte jednoduché a pútavé názvy. Tak už od prvého momentu môžete čitateľov jednoducho zaujať tak, aby si prečítali celý článok.
 2. Rozčlenenie textu. Je dôležité aby text bol v správnej dĺžke. Členíme ho na odseky, tak aby vyzeral prehľadne. Na členenie sa tiež používajú podnadpisy. Ideálne je pokiaľ obsahujú aj samotné kľúčové slová. Na rozčlenenie textu je dobré použiť aj obrázky, ktoré zároveň majú aj estetickú hodnotu.
 3. Pútavé obrázky. Okrem funkcie členenia textu majú samozrejme aj funkciu vizuálne zaujať čitateľa. Vhodné je ich vyberať na základe témy ale aj cieľovej skupiny čitateľov. Samozrejme je dôležité aby korešpondovali so samotným obsahom textu.
 4. Ach, tá gramatika! Ani tento tip samozrejme nemôžeme vynechať. Gramaticky korektné vety sú pre kvalitu článku nesmierne dôležité. Aj keď sa môže stať, že sa chyba prehliadne, verte tomu, že návyk v gramaticky nesprávnych vetách vám prinesie viac škody ako úžitku.
 5. Pridajte dostatok odkazov. Odkazy sú pre váš článok taktiež veľmi dôležité. Ich vložením zvyšujete hodnovernosť informácií podávaných v článku na základe kvalitných zdrojov. Dávajte si teda pozor aké odkazy pridávate a pridávajte ich v primeranom množstve.
 6. Snažte sa rozpútať diskusiu. Tento tip môže viesť k omnoho väčšej miere spätnej väzby. Stačí na konci článku vyzvať čitateľov ku komunikácii nejakou otázkou prípadne „postrčením“ k vyjadreniu názoru.
 7. Meta popis a SEO názov. Po samotnom napísaní článku je veľmi dôležité zamerať sa aj na vyplnenie týchto dvoch políčok. Mali by obsahovať najmä kľúčové slovo a stručné zhodnotenie tematiky.

Čo je to copywriting?

Pri copywritingu ide samozrejme o písanie textov. Jedná sa predovšetkým o písanie reklamných článkov a iných propagačných materiálov. Ide o štýl písania, ktorý je veľmi náročný pretože sa snaží o písanie pútavých článkov s presvedčivým reklamným obsahom. Súčasná spoločnosť je reklamou pohltená vo všetkých médiách a tak je naozaj umenie vytvoriť pútavý reklamný článok.

Takouto formou písania sa zaoberá copywriter. Jeho základné predpoklady sú predovšetkým dostatočná slovná zásoba a gramatika. Ako sme už však spomenuli je tiež dôležité aby ovládal základné marketingové stratégie a vedel sa v tejto sfére pohybovať. Copywrting je vlastne spojenie marketingu a písania kreatívnych textov.

Pre písanie dobrých článkov v rámci copywritingu je dôležité nepoužívať príliš odborné názvy. Tým zaujmete širšiu skupinu používateľov a reklama je omnoho viac efektívna. Väčšinou pre vykonávanie takéhoto povolania potrebujete viesť úzke spolupráce s množstvom firiem a spoločností.

V rámci takýchto spoluprác je dôležité vybudovať si dostatočne silné meno. Existuje totiž v súčasnosti už mnoho jednotlivcov a spoločností, ktorí sa zameriavajú na kreatívne písanie reklamných článkov. Je dobré si teda nájsť niečo navyše čo môžete partnerom ponúknuť aby si vybrali práve vás.

Copywriting zahŕňa predovšetkým PR články a SEO články. Dobrý copywriter vie napísať reklamné články, ktoré majú veľkú čitateľskú a tiež informačnú hodnotu. Vďaka tomu sa môžete veľa dozvedieť a tiež získať hodnoverné odporúčania. Pozrime sa teda na rozdiel medzi týmito druhmi článkov a naučme sa ako takéto články majú vyzerať a ako ich efektívne písať.

články

Reklamné články

Reklamné články sú dôležitou súčasťou internetového marketingu. Je dôležité pri nich dodržiavať základné pravidlá písania článkov. Medzi najčastejšie reklamné články patria PR články. Ich písanie je veľmi dôležité pre správnu propagáciu produktov, či spoločnosti. Pre zlepšenie návštevnosti majú tiež veľký význam SEO články.

Pre efektivitu reklamných článkov je veľmi dôležitá SEO optimalizácia. Je veľmi populárna v rámci online marketingu. Jej realizácia nie je jednoduchá no ponúka 100% účinné výsledky už behom krátkeho časového obdobia. Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé pojmy a vysvetliť si ako tieto reklamné stratégie fungujú a čo prinášajú.

PR články

Tieto články patria medzi najviac rozšírené v rámci copywritingu. Je to najmä vďaka ich efektivte v rámci reklamy. Sú totiž jednoduchou alternatívou rýchlej propagácie spoločnosti , či produktu prostredníctvom kreatívneho textu. Tento neformálny spôsob marketingu je totiž omnoho obľúbenejší ako obyčajná reklama.

Ide o článok, ktorý by mal medzi širokou verejnosťou zlepšiť názor na spoločnosť, či produkt. PR alebo teda public relations sa zaoberá najmä postavením firmy v spoločnosti a názorom verejnej mienky na služby a produkty spoločnosti. Dôležitou súčasťou však je, že sa tieto články snažia byť nenápadné a nepôsobiť ako priama reklama.

Písanie PR článkov môže byť pre začiatočníkov celkom ťažkým orieškom. Na napísanie kvalitného PR článku je dôležité spojiť dobrú tému, kvalitné spracovanie textu a tiež vložiť skrytú reklamu. Len takto má článok plnohodnotný charakter a môžete ho považovať za prínosný pre samotnú spoločnosť. Opäť ako aj pri písaní obyčajných článkov si to vyžaduje mnoho tréningu a vzdelávania.

Pri písaní takéhoto článku je dôležité si uvedomiť jednu podstatnú skutočnosť. Pri písaní PR článku alebo teda reklamného článku by ste sa mali zamerať predovšetkým na fakty. To znamená, že keď píšete o konkrétnom produkte, službe, či spoločnosti mali by ste sa reálne zamyslieť nad výhodami a nevýhodami.

Je jasné, že budete písať najmä o pozitívnych aspektoch, ale je viac ako vítané aby ste sa zamerali na všetky dôležité informácie. Z toho vyplýva, že musíte aspoň spomenúť aj negatívne aspekty. Veľmi dobré je ich zmierniť aj nejakými reálnymi odporúčaniami. Nebojte sa teda písať aj v negatívnom zmysle, ale všetko s mierou.

Ľudia majú radi články, ktoré sa zaoberajú kvalitnou recenziou, či dobrými tipmi na využitie produktu, či služby. Takéto články majú obrovskú hodnotu napríklad aj pri výbere určitého produktu. Pri písaní si teda vždy dobre premyslite aký typ PR článku by ste chceli zvoliť a snažte sa myslieť ako potenciálny zákazník. To môže vášmu PR článku priniesť množstvo úspechu.

Ako písať SEO články?

Existuje síce malý, no podstatný rozdiel medzi PR článkami a SEO článkami. Hlavný rozdiel je v cieľovom efekte týchto článkov. PR článok sa snaží zaujať širokú verejnosť. SEO článok sa snaží byť atraktívny najmä pre vyhľadávače. Práve preto si aj písanie týchto článkov vyžaduje rozdielne formy.

Práve preto, že sa SEO články zameriavajú najmä na atraktivitu pre vyhľadávače je nutné aby ste pri písaní dodržiavali určité pravidlá. Kľúčové slovo, ktoré bude základom vášho článku a témy by mali patriť medzi často vyhľadávané slová. Tento tip vám môže zaručiť, že vaša stránka sa do výsledkov vyhľadávania dostane omnoho častejšie.

Vyhľadávače tiež zaujíma koľkokrát je kľúčové slovo použité v akom rozpätí článku. Taktiež sa však zaoberá aj hodnovernosťou informácií a teda kontroluje spätné odkazy na zdroje. Je veľmi dobré sa teda zamerať na dôveryhodné zdroje, často aj z anglických stránok.

Čo pre vás vyplýva z dobrého umiestnenia pri vyhľadávaní? Vyplýva najmä to, že vaša stránka tiež získa množstvo spätných odkazov. Spätné odkazy sú veľmi dôležitou súčasťou SEO optimalizácie. Ale čo to je vlastne SEO optimalizácia je a prečo je dobrá?

seo

SEO optimalizácia

O SEO optimalizácii sme si už niečo načrtli. Avšak poďme sa pozrieť ako reálne funguje a prečo je taká dôležitá pre vašu stránku. SEO optimalizácia je dlhodobý proces, ktorý vám však môže priniesť množstvo „ovocia“. V skratke ide o proces, pri ktorom sa vaša stránka dostane na popredné stránky vyhľadávania najpoužívanejších vyhľadávačov. Práve preto získate omnoho väčšiu návštevnosť a taktiež sa stanete hodnoverným zdrojom využívania informácií.

Na vytvorenie kvalitnej SEO optimalizácie môžete využiť spoločnosti, ktoré sa ňou zaoberajú alebo sa podľa návodu pokúsiť o jej tvorbu samostatne. Je len na vás, ktorý spôsob zvolíte ale majte na pamäti, že ide o efektívny a zaručený spôsob ako sa dostať do popredia a získať popularitu v krátkom časovom úseku.

Dôležité je však napriek tomu poznamenať, že ani SEO optimalizácia vám nepomôže, pokiaľ neprodukujete kvalitný kontent. Zamerajte sa teda aj na kvalitu článkov, informácií a zdrojov, z ktorých čerpáte informácie. SEO je pri kvalitných článkoch výborným doplnkom, ktorý vám zaručí rast kariéry v pár jednoduchých krokoch.

Nezabúdajte, že SEO je dlhodobý proces. Zahŕňa množstvo krokov, ktoré je potrebné realizovať v neustálom slede aby ste zaručili jeho 100% efektivitu. Vzdelávanie v oblasti SEO je tiež náročnou oblasťou a aj keď je možné na internete zohnať dostatok podkladov, materiálov a informácií, ich realizácia si vyžaduje aspoň základné zručnosti v oblasti informatiky, marketingu ale aj prehľadu na trhu.

Ako to funguje? Vyhľadávače fungujú na určitých nastavených algoritmoch podľa, ktorých vyberajú stránky. Keď užívateľ zadá kľúčové slovo, vyhľadávač prehľadá všetky stránky s kľúčovým slovom a zoradí ich od najrelevantnejších po menej relevantné. Tiež sa zameriava aj na počet opakovaní slova, zdroje a podobne.

písanie článkov

Ako sa stať úspešným copywriterom?

 • Pre písanie kreatívnych textov je samozrejme neuveriteľne dôležitá kreativita. Dostatok nápadov a taktiež aj zaujímavá štylistika by vám pri úspešných článkoch nemala chýbať. Pokiaľ ste do vienka tieto predpoklady nedostali, vedzte, že inšpirácia môže byť pre vás veľmi dobrou alternatívou. Okrem toho si písanie kreatívnych textov vyžaduje aj značnú mieru tréningu.
 • Vzdelávajte sa vo svojej oblasti. Neznamená to, že by ste za každú cenu mali lúskať knižky o blogovaní, či PR. Dôležité je aby ste čítali dostatočne veľa textov, čím sa formuje vaše vnímanie textu, zlepšuje gramatika, slovosled a rozširuje slovná zásoba. Taktiež je veľmi dobré zaoberať sa marketingom ale nie je to nutnosťou. Avšak každé vzdelanie navyše je pre vás len prínosom.
 • Perfekcionizmus môže byť výrazne proti vám. Je to najmä v dôsledku toho, že aj napriek tomu, že je dobré byť vo svojej práci na 100% dôsledný, v tejto oblasti vás to však môže finančne znevýhodniť. Pokiaľ pracujete na množstve zadaní a neustále oddiaľujete ich uverejnenie kvôli opätovnému prepisu a nikdy nie ste spokojný, verte, že rovnako nespokojný bude aj váš zákazník.
 • Dať do všetkého maximum a byť spokojný so svojim výsledkom. Pri písaní sa totiž púšťate do článku, ktorému venujete 100% svojho času a pozornosti. Napriek tomu však neviete úplne presne, či bude zákazník alebo čitateľ spokojný. Napriek tomu robte to čo viete najlepšie a dajte zo seba maximum. Môže sa stať, že dosiahnete negatívny výsledok, ale nebičujte sa zaň a poučte sa zo svojich chýb.
 • Informácie, ktoré do článkov vkladáte by mali byť hodnoverné. Snažte sa tiež čitateľov motivovať, vzdelávať a dodať im množstvo inšpirácie. Vďaka tomu bude mať pre čitateľa článok ešte množstvo pridaných hodnôt a bude prínosným v mnohých oblastiach.

Pokiaľ aj vy máte zaručené tipy, ktoré vám pomáhajú písať kvalitné články, určite sa s nimi podeľte do komentáru.

Snáď vám článok priniesol množstvo užitočných informácií do ďalšieho písania.

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *