Bannerová reklama je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou v sfére marketingu. Ešte stále má množstvo priaznivcov ale stretneme sa už aj s negatívnymi názormi na takýto typ internetovej reklamy. Je síce pravda, že v rámci internetu existuje množstvo marketingových stratégií, ale pozrime sa bližšie na výkonnosť, efektivitu a funkčnosť bannerovej reklamy.

Reklama v rámci internetu má rôzne podoby. Môže ísť o bežnú formu textovej, či intextovej reklamy alebo napríklad o omnoho pútavejšiu bannerovú reklamu. Bannerová reklama predstavuje ekvivalent televíznej reklamy, ktorý sa uverejňuje prostredníctvom internetu.

Výhod internetovej reklamy je mnoho. Zasahuje široké spektrum potenciálnych zákazníkov, čo je najmä dôsledok priamočiareho cielenia na konkrétne skupiny. Internetová reklama je tiež výhodná v tom, že máte prehľad o svojich investíciách. Veľmi obľúbená je forma PPC reklamy, ktorá sa tiež dá doplniť aj o banner.

Okrem toho je dôležité spomenúť aj to, že PPC reklama patrí k najúčinnejším metódam, ktorá zároveň nepredstavuje veľkú investíciu. Jej tvorba je veľmi jednoduchá a efektivita vysoká. V niektorých biznisoch, či na niektorých stránkach sa však omnoho viac oplatí investovať do bannerovej formy reklamy.

Na samotné bannerové reklamy v súčasnosti nájdeme rozporuplné názory. Okrem toho, že niektorí odborníci vo sfére marketingu ju považujú za mŕtve médium, stretneme sa aj s názormi, že jej účinnosť sa stále dá považovať za efektívnu formu reklamnej kampane. Ako to teda v skutočnosti je?

Bannerová reklama

Bannerová reklama

Bannerová reklama vám umožňuje zobrazovať grafiku (text alebo obrázok) prostredníctvom rôznych internetových platforiem. K dispozícii sú bannery rôznych klasických formátov ako napríklad banner, LeaderBoard, Square, Skyscraper. Predovšetkým niektoré špecializované webové lokality predstavujú aj možnosti neštandardných formátov, vďaka čomu môžete svoju reklamu ozvláštniť.

História bannerovej reklamy: V minulosti bannerová reklama predstavovala účinnú a efektívnu formu marketingu. Avšak čím ďalej tým viac ľudia začali túto stratégiu využívať a preto sa reálne začal objavovať termín „bannerová slepota“. Ide o jav, kedy ľudia reklamu cielene prehliadajú. Je to spôsobené najmä tým, že súčasný trh je už reklamou, najmä tou priamou ako banner je, presýtená.

Tento fenomén sa objavil už u viacerých foriem marketingu a je aj pravidelnou súčasťou tejto sféry. Avšak napriek tomu si banner ešte stále udržiava svoje miesto medzi internetovými marketingovými stratégiami. Možno sa pýtate prečo? Je to spôsobené najmä tým, že aj napriek tomu, že ľudia takýto spôsob reklamy ignorujú, stále ju vnímajú.

Dôvodom prečo ľudia často reklamu vo forme bannera ignorujú je aj nesprávne umiestnenie. Ako aj pri tvorbe PPC reklamy, medzi základné aspekty je správne cielenie a umiestnenie reklamy. Či už cielenie obsahovou formou alebo cielenie priamočiaro, je dôležité všetko sústrediť na určitú skupinu ľudí, ideálnu pre váš biznis.

Ako funguje bannerová reklama v súčasnosti? Ľudia sa naučili na reklamu priamo nereagovať. Avšak napriek tomu sa dostáva do nášho povedomia a často plní aj svoj marketingový potenciál. Bannery slúžia ako billboardy prostredníctvom internetu, ktoré predovšetkým dostávajú do povedomia určitú značku. Veľmi výhodné sú rovnako pri budovaní novej značky ako aj pri budovaní novej reklamnej kampane väčšej značky.

Veľmi dobrou správou je tiež, že cena bannerov sa aj už kvôli spomínanej problematike znižuje. Práve preto môže byť pre vás táto forma reklamy omnoho výhodnejšia. Okrem toho bannery predstavujú naozaj výraznú variabilitu v rámci kreativity pri tvorbe reklamy. Banner sa nedá vytvoriť tak jednoducho ako PPC reklama a preto je lepšie si na výrobu kvalitného pútavého bannera najať profesionála.

Avšak aj napriek tomu, že si ich zrejme nedokážete vytvoriť samostatne, môžete byť veľmi kreatívny pri ich vymýšľaní. V súčasnosti je už možné vytvoriť aj rôzne dynamické bannery, či bannery s hrami. Vďaka tomu môžete okrem nudných statických obrázkov zaujať potenciálnych zákazníkov aj rôznymi ďalšími alternatívnymi možnosťami bannerových reklám.

Existujú aj určité kritéria, ktoré by mal správny banner spĺňať a ako by mal vyzerať. Jedná sa predovšetkým o veci, ktoré zaručujú jeho efektivitu ako marketingového prostriedku. V prvom rade je dôležité aby banner dostatočne prezentoval danú značku. Okrem toho je dôležitá aj jeho grafická úprava a celkové prevedenie.

Keďže ide o reklamu, ktorá má zaujať najmä svojou pútavosťou je dôležité zvoliť správne farby, pekný obrázok, ale veľký význam má aj banner zladiť s konkrétnou webstránkou. Samozrejme po obsahovej stránke by okrem pútavosti mal byť banner aj dostatočne jasný a mali ste okamžite vedieť o čom reklama hovorí.

Aj keď banner už v súčasnosti funguje skôr ako billboard, ešte stále by mal obsahovať tlačítko, ktoré vyzýva k prekliku. Je to preto aby ľudia vedeli, že ide o reklamný spot a v prípade, že ich zaujme mohli sa dostať na príslušnú stránku. Funkcia billboardu však tiež vyžaduje aby banner „rýchlo dal vedieť o čo sa jedná a stihol strhnúť pozornosť“.

banner

Bannerová reklama cena

Pri bannerovej forme reklamy platíte najmä za miesto umiestnenia. Umiestnenie je možné prakticky na rôznych platformách v rámci internetu. Väčšinou takáto „dohoda“ medzi stránkou poskytujúcou priestor a zákazníkom, ktorý umiestňuje reklamu je len na určité časové obdobie. Kritériom sa pri tom väčšinou stáva práve počet zobrazení.

Možno si myslíte, že bannery umiestnené na veľkých stránkach sú ideálnym spôsobom reklamy, no nemusí to tak vždy byť. Stránky s veľkým počtom návštev majú veľmi široké rozvetvenie návštevníkov. Tým pádom sa môžu nastať situácie, kedy reklama aj napriek umiestneniu na takejto webovej stránke nedosahuje vami očakávané štandardy.

Umiestnenie je preto neskutočne dôležité, najmä pri tomto type internetovej reklamy. Od umiestnenia sa vo veľkej miere odvíja aj cena, pretože stránky, ktoré vyzerajú dôveryhodne a majú dostatok návštevníkov väčšinou poskytujú drahé reklamné pozície. Práve preto je pri zostavovaní banneru omnoho náročnejšie skĺbiť všetky kritéria aby bola reklama efektívna a vyplatila sa vám.

Ideálny priestor na uverejnenie bannerovej reklamy predstavuje sieť Google Adwords. Google je jednoznačne najvyužívanejší spôsob vyhľadávania, vďaka čomu sa vaša reklama dostane k širokému spektru potenciálnych zákazníkov. Avšak Google zobrazuje reklamy aj na základe kvality a vašej finančnej investície.

Koľko stojí banner prostredníctvom Google Adwords? Google vám v rámci sekcie podpory pre zákazníkov prináša všetky potrebné informácie ohľadom vašej bannerovej reklamy. V prvom rade je dôležité vedieť, že cena závisí aj od konkrétnej formy vašej reklamy prostredníctvom Google. Taktiež Google ponúka rôzne doplnky vašej reklamnej kampane, ktoré môžu vašu cenu navýšiť ale zároveň reklamu zefektívniť.

Je teda nemožné presne určiť koľko bannerová reklama stojí na Google, či na inej sieti, pretože cena závisí od množstva kritérií. Výhodou však je, že nech už prostredníctvom Google vytvárate akúkoľvek reklamu, vždy vám bude radiť a podieľať sa na vašej kampani.Vďaka tomu budete mať prehľad vo vašich nákladoch a budete môcť reklamu využívať efektívnejšie.

google adwords

Bannerová reklama Google

Bannerové reklamy je, ako sme už spomenuli, možné umiestniť prostredníctvom rôznych internetových platforiem. Avšak existujú platformy, ktoré sú pre ne vhodnejšie a naopak tie, ktoré nepredstavujú výhodnú investíciu. Nezabúdajte, že umiestnenie má veľkú konektivitu priamo s cielením reklamy.

Umiestnenie v rámci Google Adwords ale taktiež prináša množstvo výhod. Predovšetkým je cielenie v rámci Google omnoho priamočiarejšie, čo sa týka akéhokoľvek druhu reklamy. Vďaka tomu sa reklama zobrazuje naozaj vašim potenciálnym zákazníkom a má pre vás omnoho vúčšiu efektivitu.

Bannery môžete umiestniť na Google napríklad aj s cielením na kľúčové slová. To má taktiež veľký potenciál, pretože sa reklama bude zobrazovať len na stránkach s daným kľúčovým slovom a teda ľuďom, ktorí ho vyhľadávajú. Google sa teda nezaujíma len o to aby vašu reklamu zobrazil ale aby ju zobrazil kompetentným osobám.

Ďalší spôsob cielenia v rámci Google Adwords je umiestnenie na konkrétne stránky v rámci siete Google. Webstránky si môžeme vyberať buď podľa vlastného overenia priestoru na reklamy a obsahu stránky alebo priamo pomocou Google Adwords. Taktiež to prináša aj ďalšie výhody ako napríklad možnosť zladiť banner s obsahom konkrétnych stránok.

Metóda cielenia je dostupná aj prostredníctvom konkrétnych tém. Avšak v tejto sfére treba byť dostatočne opatrný, keďže ide o nie celkom spoľahlivý spôsob cielenia. Je to spôsobené v dôsledku toho, že samotné webstránky určujú o čom obsah ich webstránky pojednáva. Následne si Google zaraďuje stránky do databázy podľa stanovených tém.

Z toho vyplýva, že pre stránky je najvýhodnejšie aby určili čo najviac tém a tým sa stali najvhodnejšou alternatívou pre množstvo reklám a zarobili tak peniaze. Práve to je nedostatok v tejto forme cielenia vďaka ktorému sa vaša reklama môže dostať na stránku s nesprávnym zameraním a tým nemá šancu osloviť dostatok potenciálnych zákazníkov.

V rámci Google Adwrods funguje aj cielenie podľa záujmov. Asi nie je tajomstvom, že Google zhromažďuje o ľuďoch nespočetné množstvo informácií. V rámci vášho správania, vyhľadávania a konania na internete vie dokonalo odhadnúť vaše záujmy a na základe nich vám posielať reklamy. Google má vytvorených až okolo 2 300 takýchto skupín užívateľov.

Google tiež zohľadňuje aj základné informácie o svojich používateľoch. Medzi ne bezprostredne patria aj demografické údaje, ktoré zahŕňajú najmä vek a pohlavie. Každý biznis cieli na určitý typ ľudí v určitom vekovom rozsahu. Aj toto môže byť pre cielenie veľmi dobrý spôsob a môžete sa tiež orientovať aj vďaka rôznym štatistikám Google.

Reklama je tiež rozdielna aj v jednotlivých krajinách a národnostiach. V rámci Google Adwords môžete cieliť regionálne, ale aj globálne. Pokiaľ si teda myslíte, že vaše produkty, či služby majú perspektívu aj v zahraničí, nie ste obmedzený, pretože Google je globálnym médiom.

Správna kombinácia jednotlivých cielení vám môže umožniť dokonalé cielenie na vašu cieľovú skupinu. Dávajte však pozor aby ste vašu reklamnú kampaň príliš nepohltili rôznymi kritériami a tým nezúžili okruh potenciálnych zákazníkov. Taktiež je dôležité pracovať s kampaňou ako individuálnou metódou pretože každá funguje inak, rovnako ako každý biznis je jedinečný.

Ideálny spôsob ako nastaviť správne kritéria je vyskúšať viaceré kombinácie. Počas „sledovacej doby“ je dôležité sa zamerať na pozitíva a negatíva danej reklamnej kampane a následne sa pokúsiť o jej úpravu. Pokiaľ je cielenie pre vás náročné, veľmi výhodnou alternatívou je aj vylučovacia metóda.

Vylučovanie kritérií vám totiž umožňuje „zbavovať sa“ webov, typov návštevníkov, či kritérií, ktoré nie sú vhodné pre váš unikátny typ reklamy. Vylučovaniu položiek by ste mali venovať dostatok pozornosti, pretože vám to môže pomôcť omnoho lepšie zacieliť a vyvarovať sa zbytočným nákladom.

Určite teda nie je možné jednoznačne povedať, či je bannerová reklama odumretým médiom. S určitosťou však môžeme tvrdiť, že jej nastavenie je omnoho zložitejšie ako napríklad PPC reklama a dokonca sa jej účinnosťou nemusí vyrovnať. Napriek tomu môže bannerová reklama priniesť množstvo úžitku a byť účinnou marketingovou stratégiou.

Pokiaľ máte s bannerovou formou reklamy skúsenosti určite sa s nimi podeľte v komentároch. Tiež si na našej stránke môžete prečítať viac o internetovom marketingu, či iných marketingových stratégiách ako je napríklad SEO.


Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *