Linkbuilding je veľmi dôležitou súčasťou SEO optimalizácie. SEO optimalizácia je pre návštevnosť a úspešnosť vašej webovej lokality veľmi dôležitá. Dokáže vaše články, produkty a služby dostať do popredia v rámci vyhľadávačov, s čím súvisí aj zvýšený počet potenciálnych zákazníkov, či čitateľov. Je preto veľmi dôležité sa pri budovaní vašej marketingovej stratégie zameriavať aj na tento aspekt.

Čo je to linkbuilding?

Linkbuilding je získavanie spätných odkazov. Touto metódou dávate ostatným stránkam možnosť prelinkovať na vašu webovú lokalitu. Vytváranie linkov je jedným z mnohých stratégií SEO optimalizácie, pretože linky predstavujú pre Google to, že vaša stránka je hodnoverným a dôveryhodným zdrojom informácií.

Práve preto je pre celkové fungovanie SEO optimalizácie linkbuilding jednou zo základných položiek. Aplikácia tejto stratégie môže mať pre návštevnosť a popularitu vašej stránky kľúčovú úlohu. Linkbuilding je rastúca stratégia, ktoré povyšuje atraktívnosť vašej webovej lokality rovnako z hľadiska vyhľadávačov ako aj zákazníkov, či čitateľov.

Linkbuilding vám umožní zvýšiť množstvo odkazov, ktoré budú návštevníkov navigovať na vašu webovú lokalitu. Avšak táto činnosť je dlhodobá a je potrebné jej neustále venovať dostatok času. Iba tak môžete zaručiť, že výsledky budú kvalitné, dlhodobé a viditeľné.

Okrem množstva odkazov sa však spoločnosti skôr zameriavajú na kvalitu odkazov a ich umiestnenie. Omnoho väčšiu hodnovernosť majú odkazy, ktoré sa nachádzajú na populárnych a hodnoverných webových portáloch. Často sú tieto odkazy aj omnoho aktívnejšie a získavajú viac pozornosti. Taktiež sú omnoho ziskovejšie odkazy na stránkach s podobným obsahovým zameraním.

vyhľadávanie

Aké sú možnosti linkbuildingu?

Svoje odkazy môžete budovať na viacerých internetových platformách. Veľmi výhodná je aktivita (aj odkazová) prostredníctvom sociálnych sietí. Tie zažívajú snáď najpopulárnejšie obdobie a ľudia na nich trávia nespočetné množstvo času. Sociálne médium je však dôležité si vyberať najmä s ohľadom na vašu konkrétnu cieľovú skupinu zákazníkov. Pri voľbe správneho média je tiež dôležité zaujať pútavým a relevantným obsahom.

Veľmi dobrou perspektívou je aj takzvaný linkbaiting. V rámci tejto stratégie proste len na svojom webe aktívne prispievate zaujímavými, pútavými a relevantnými informáciami. Vďaka tomu ľudia začnú vašu stránku pokladať za relevantný zdroj a začnú naň odkazovať sami. Takto sa k spätným odkazom viete dostať aj prirodzenou cestou, avšak táto metóda je väčšinou zdĺhavejšia.

Najtypickejším spôsobom je odkazovanie prostredníctvom rôznych webových portálov. Takýto typ linkbuildingu je najpoužívanejší a väčšinou aj najviac vyhľadávanejší. Na vašu stránku sa tak môže dostať množstvo ľudí, ktorých váš obsah zaujme. Vyberajte si teda starostlivo na aké webové lokality spätné odkazy zaradíte.

Ako robiť linkbuilding správne?

Dôležité je zamerať sa samotný anchor text. Anchor je aktívny text so samotným prelinkom. Vďaka tomuto textu sa dostanú používatelia priamo na vašu stránku. Je preto veľmi dôležité zvoliť správne kľúčové slová. Najlepšie také, ktoré nepatria medzi najpoužívanejšie aby prelink slúžil aktívne pre vašu webovú lokalitu.

Pre vašu stránku je tiež veľmi výhodné založiť si blog. Naň môžete publikovať články na rôzne témy, predovšetkým však späté so samotným obsahom stránky. Takto môžete písať články s konkrétnymi kľúčovými slovami, ktoré potrebujete. Dávajte si tiež pozor aj na obsah a kvalitu jednotlivých článkov.

Nezabúdajte tiež, že linkbuilding je pravidelná aktivita. Pokiaľ budete tvoriť veľa spätných odkazov a potom bude vaša aktivita minimálna, nečakajte veľkú odozvu. Najlepšie je odkazy budovať pomaly, pravidelne v priamych časových intervaloch. Takto bude linkbuilding najviac efektívny aj v rámci vašej SEO optimalizácie.

V rámci pravidelnosti je tiež dôležité poznamenať, že linkbuilding by mal mať stúpajúcu tendenciu. Začnite zľahka a potom neskôr môžete množstvo odkazov pridávať. Zameriavajte sa na prirodzenosť odkazovej aktivity a tým zaručíte aj jej väčší úspech a efektivitu.

Tvorte na svojich stránkach kvalitný obsah aby ste zaručili, že ľudia budú na vašej weby s radosťou odkazovať. To môže pri vašich ďalších aktivitách urobiť veľký rozdiel. Zameriate sa tak na viacero aspektov naraz a tým získate ešte väčšiu efektivitu a atraktívnosť vášho webového portálu.

Aké sú nepovolené stratégie linkbuildingu?

Linkbuilding je veľmi úspešnou a efektívnou metódou pre spoľahlivé naštartovanie návštevnosti vašej webovej lokality. Práve preto je aj v záujme vyhľadávača stanoviť rovnaké podmienky pre všetky webové portály. Aj preto samotný vyhľadávač bojuje proti nečestným praktikám a snaží sa o prirodzenú návštevnosť jednotlivých stránok.

Google je veľmi inteligentným vyhľadávačom, ktorý bojuje proti neférovým praktikám. Práve preto stránky s umelým linkbuildingom zásadne nepodporuje. Algoritmy v rámci vyhľadávača totiž dohliadajú na kvalitu a vierohodnosť informácií na jednotlivých webových portáloch. Vzápätí ich vo vyhľadávaní roztriedi podľa kvality obsahu a umiestni na jednotlivé priečky.

Techniky, ktoré nie sú v rámci vyhľadávania povolené sú predovšetkým: duplicitné postovanie na rôznych doménach, kopírovanie obsahu konkurentných webov, opakované používanie rovnakých slov a ich používanie na prehustenie obsahu, obsah s nesúvisiacim textom, stránky bez informačného obsahu, či skrývanie textu.

seo

Stratégie linkbuildingu

Linkbuilding sa prejavuje najmä prostredníctvom PR článkov. Tie sú celkovo v rámci marketingových stratégií obľúbené. Považujú sa za priamy zdroj návštevnosti a prirodzenej reklamy. Uverejnením PR článku na relevantný web môžete nadobudnúť reálne obrovské množstvo zákazníkov, či čitateľov.

Komentár pod príspevkom v súvislosti s vaším webom môže byť tiež dobrým zdrojom návštevnosti. Pokiaľ sa niektorý užívateľ totiž dostane až ku komentárom, zrejme sa o danú problematiku naozaj zaujíma. V takom prípade spätný odkaz privedie reálne cieľového zákazníka priamo na vašu stránku.

Fóra na internete predstavujú miesta, kde sa ľudia zhromažďujú za určitým účelom. Väčšinou spolu komunikujú rovnaké vekové kategórie, či ľudia s podobnými záujmami. Práve preto je veľmi výhodné umiestniť svoj odkaz na takéto webové lokality, pretože na svoju stránku viete dostať konkrétnu cieľovú skupinu.

Youtube patrí taktiež medzi najväčšie vyhľadávače. Veľa ľudí na ňom trávi čas za rôznymi účelmi. Práve preto pokiaľ chcete osloviť konkrétnu cieľovú skupinu je dobré byť zainteresovaný aj do tejto oblasti. Priamo z videa sa totiž môžu ľudia prekliknúť na váš web.

Slideshare je webová lokalita, kde môžete verejne uverejňovať rôzne prezentácie. Pokiaľ kreatívne predstavíte váš webový portál, môžete aj týmto spôsobom získať množstvo potenciálnych zákazníkov. Ide o veľmi kreatívny spôsob marketingu, ktorý vám rovnako môže priniesť množstvo úžitku.

seo

Poskytovanie spätných odkazov

Pokiaľ je vytváranie spätných odkazov pre vás príliš zložité, existuje množstvo spoločností, ktoré sa o tento aspekt úspešnosti vášho webu postarajú. Je veľmi dobré zveriť túto oblasť do rúk profesionálom, keďže je pri nej dôležité dbať na všetky detaily. Rovnako ako je dôležité časové rozloženie, treba sa zameriavať aj na kvalitu a formu linkbuildingu.

Linkbuilding funguje správne len pokiaľ splníte všetky podmienky. Pokiaľ nemáte dostatok skúseností s vytváraním spätných odkazov môže byť táto sféra pre vás náročná. Na internete nájdete množstvo spoločností, ktorí ochotne poskytnú svoje služby za účelom zlepšenia návštevnosti a atraktívnosti vášho webového portálu.

Linkbuilding cena

V rámci cenového rozpätia viete služby linkbuildingu nájsť v rôznych cenových medziach. Spoločnosti pred samotným linkbuildingom, či SEO optimalizáciou by mali bezplatne konzultovať stav vášho webu a všetky úpravy o ktoré máte záujem. Pokiaľ máte záujem o služby v tomto odvetví, vyberajte si overené spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami a priaznivými cenami.

Poskytovanie spätných odkazov

Spätné odkazy môžete získavať buď kúpou alebo výmenou. Pri kúpe spätných odkazov ušetríte množstvo času avšak miniete veľa peňazí. Samozrejme, že spätné odkazy získate rýchlo, dokonca aj také s veľkou relevantnosťou. Avšak efektivita týchto odkazov je aktívna len pokiaľ si službu platíte. Takéto služby sa oplatia minimálne na 3 mesiace aby ste vedeli odsledovať skutočný prínos tejto platenej služby.

Druhou možnosťou je získať spätné odkazy výmenou. Musíte však nájsť weby, ktoré majú podobné zameranie a cieľovú skupinu. Odkazy sa však oplatí vymieňať si najmä so silnými webovými lokality, ktoré majú vysoký Page Rank. Nezabudnite tiež, že stačí menej odkazov, no zato kvalitnejšie.

Spätné odkazy

Spätný odkaz, inak povedané backlink je forma externého odkazu. Ide o odkaz, ktorý sa uverejňuje na rozličných webových portáloch. Kliknutím na konkrétny anchor s kľúčovým slovom sa tak potenciálny zákazníci vedia dostať na vašu webovú lokalitu. Tým získate väčšiu návštevnosť a aj oveľa väčšie množstvo potenciálnych zákazníkov.


Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *